...
IMG_6911

Vrijblijvend advies

Wagenbeurs purmerend

Met eerbied voor de historie hebben wij het genoegen gehad de buitenkant van een monumentaal pand aan de Wagenbeurs in Purmerend te restaureren. Ons team van ervaren vakmensen heeft met zorg en toewijding de karakteristieke gevel van dit monument aangepakt, waarbij elk detail met precisie is behandeld. ons doel was niet alleen om de oorspronkelijke grandeur te behouden, maar ook om het pand te laten schitteren in zijn vernieuwde pracht.

Ontdek hoe Van Dalen Schilderwerk jou van dienst kan zijn om jouw pand nieuw leven in te blazen. Neem contact met ons op of vul het offerte formulier in. 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.