...
IMG_6911

Vrijblijvend advies

Hoe het werkt

Een meerjarig onderhoudsplan

Een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) voor schilderwerk is een waardevol instrument dat niet alleen kostenbesparingen mogelijk maakt, maar ook inzicht biedt en bijdraagt aan het behoud van de waarde en de optimale conditie van een pand. Door schilderwerkzaamheden voor meerdere jaren te plannen, worden kosten gespreid en onverwachte reparaties voorkomen. Het regelmatig uitvoeren van gepland onderhoud identificeert potentiële problemen vroegtijdig, wat de totale onderhoudskosten verlaagt. 

Een goed onderhouden pand behoudt zijn esthetische waarde, wat de algehele waarde ten goede komt. Het proactieve karakter van een MJOP zorgt voor een efficiënter gebruik van middelen en een beter beheer van het onderhoudsbudget. In essentie is een MJOP een onmisbaar instrument voor kosteneffectief en duurzaam beheer van onroerend goed.

Stappenplan

Ontdek hoe wij te werk gaan

Consult & Inspectie

Maak een afspraak voor een consult. In dit consult bespreken wij uw wensen en maken wij een plan van aanpak

Aanbod & Maatwerk

Ontvang een gedetailleerd voorstel voor het Meerjarig Onderhoudsplan, inclusief de kosten, dekking en de frequentie van de onderhouds/inspectie beurten

Aanmelding & Planning

Bevestig je deelname aan het onderhoudsplan en ontvang een overzicht van de geplande onderhoudsdata voor de komende jaren

Uitvoering & Tevredenheid

Ervaar het gemak van gepland onderhoud en profiteer van de periodieke inspecties en onderhoudsbeurten

Waarom kiezen voor een meerjarig onderhoudsplan

Dankzij een meerjarig onderhoudsplan worden potentiële problemen vroegtijdig geïdentificeerd en aangepakt, wat dure reparaties en onverwachte kosten voorkomt. Je hebt direct inzicht in de benodigde budgetten voor onderhoud, zowel op de korte als lange termijn. Bovendien draagt periodiek onderhoud bij aan een professionele uitstraling van het pand en behoudt het zijn waarde. Elk jaar word al het schilderwerk gecontroleerd op gebreken. Zo worden deze vroegtijdig onderhouden zodat dit geen verdere schade kan veroorzaken. 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.